Анкета з визначення здібностей учнів
(за методикою Хаана і Кафа)

.1
І. Інтелектуальні здібності


1. Учень швидко засвоює нові знання й легко все схоплює.
2. Має почуття здорового глузду і використовує знання у практич¬них повсякденних ситуаціях.
3. Добре міркує, не плутається в думках. Добре вловлює зв'язок між подіями, між причиною і наслідком.
4. Швидко запам'ятовує прочитане або почуте, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам'ятати.
5. Знає багато про такі події, про які однолітки не знають і не здо¬гадуються.
6. Має великий запас слів, легко користується новими словами, вільно висловлюється.
7. Любить читати ті книги, які читають діти, старші на рік чи два, та дорослі.
8. Розв'язує розумові задачі, що потребують мислительних зусиль.
9. Ставить дуже багато запитань.
10. Випереджає однолітків у навчанні на рік чи два.
11. Оригінально мислить і пропонує нестандартні, неординарні відповіді, рішення.
12. Дуже спостережливий, добре сприймає інформацію, швидко реагує на все нове.

.2
II. Художні здібності


1. У своїх малюнках зображує різноманітні предмети, ситуації, людей.
2. Серйозно ставиться до творів мистецтва, замислюється і стає дуже серйозним, коли чує нову музику, бачить красиву картину.
3. Оригінальний у виборі сюжету, складає незвичайні композиції (із квітів, малюнків, марок тощо).
4. Завжди готовий використати будь-який новий матеріал для ви¬ готовлення іграшок, картин, малюнків тощо.
5. У вільний час багато малює, ліпить, створює композиції, що мають художнє значення (наприклад, прикраси для дому).
6. Використовує малюнок або ліплення, щоб висловити свої по¬ чуття і настрій.
7. Цікавиться творами мистецтва, створеними іншими людьми.
Оцінює їх і намагається відтворити те, що сподобалося.
8. Любить працювати із пластиліном, глиною, клеєм для того, щоб відтворювати речі у трьох вимірах.

.3
III. Музичний талант


1. Добре відчуває ритм і мелодію, завжди вслуховується в них.
2. Добре співає.
3. У гру на інструменті, у пісню чи танець укладає багато енергії та почуттів.
4. Любить музичні записи, прагне піти на концерт або туди, де можна послухати музику.
5. Любить співати разом з іншими, щоб виходило злагоджено й добре.
6. У співі або музиці виявляє власні почуття і стан.
7. Створює оригінальні мелодії.
8. Добре грає на якомусь інструменті.

.4
IV. Здібності до занять науковою працею


1. Чітко висловлює думки.
2. Читає книги, наукову літературу, випереджаючи шкільну програму.
3. Виявляє більші, ніж у звичайних дітей, здібності у користуванні абстрактними поняттями і встановленні узагальнень.
4. Має хорошу моторну координацію, особливо між зоровим та слуховим сприйняттям (добре фіксує те, що бачить, і чітко записує те, що чує).
5. Після занять любить читати науково-популярні книги та журнали.
6. Не впадає у відчай, коли його нові задуми та проекти не підтри¬мують учителі або батьки.
7. Намагається зрозуміти причини і сенс подій.
8. Проводить багато часу над створенням проектів, конструю¬ванням.
9. Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто замислюєть¬ся над цим.

.5
V. Літературна обдарованість


1. Може вільно побудувати розповідь, починаючи від зав'язки сю¬жету й закінчуючи розв'язанням конфлікту.
2. Придумує щось нове й незвичайне, коли розповідає про що – небудь знайомим.
3. Під час розповіді виділяє головне, найхарактерніше.
4. Розповідаючи про щось, уміє дотримуватись одного сюжету, не втрачає головної думки.
5. Любить писати оповідання та вірші.
6. Своїх героїв у оповіданнях зображує майстерно, передає почут¬тя, настрій, характер.
7. Вибирає для своїх оповідань ті слова, які добре передають емоційні почуття.

.6
VI. Артистичний талант


1. Легко входить у роль іншої людини, персонажа тощо.
2. Цікавиться акторською грою.
3. Виразно змінює тональність голосу, коли зображує героїв.
4. Розуміє та вміє передати конфлікти і ситуації, може розіграти будь-яку драматичну сценку.
5. Передає почуття через міміку, жести, рухи.
6. Прагне викликати емоційну реакцію в інших людей, коли про щось із захватом розповідає.
7. Дуже легко передає почуття, емоційні переживання.

.7
VII.Технічні здібності


1. Добре вміє майструвати, займатися різними ремеслами.
2. Користується механізмами, машинами.
3. У світ його уподобань входить конструювання машин, приладів, моделей.
4. Може читати нескладні креслення приладів і механізмів, вико¬ристовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок, при¬ ладів.
5. Визначає причини несправності приладів.
6. Любить робити креслення механізмів.
7. Читає журнали та статті про створення нових машин, приладів, механізмів.

.8
VIII.Здібності до спорту


1. Енергійний, потребує якомога більше фізичних рухів, щоб бути щасливим.
2. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях.
3. Постійно досягає успіхів у певному виді спорту.
4. Бігає швидше за інших.
5. Сильно розвинена координація рухів.
6. Любить ходити в походи, займатися на спортивних майданчиках.
7. Вільний час проводить у рухливих іграх.

Кiлькiсть переглядiв: 273

Коментарi