• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • НУШ
  • Довідка про заходи, спрямовані на адаптацію першокласників.

Довідка

про заходи, спрямовані на

адаптацію першокласників.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» від 08.10.2019 №1272 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі», відділу освіти від 03.09.2018 № 288 «Про запровадження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українські школі» .

У початковий період навчання дитини у 1 класі важливе значення має успішність адаптивного періоду. Створення сприятливого середовища для адаптації дитини до систематичного навчання забезпечуватиме їй подальший розвиток, успішне навчання та виховання.

Перші тижні навчання в 1-му класі – важливий етап для створення в класній спільноті атмосфери прийняття, довіри, взаємозацікавленості, бажання слухати одне одного, висловлюватися. На цьому етапі закладаються основи для усної взаємодії учителя з учнями та учнів між собою. Саме тому багато уваги в перший місяць потрібно приділити знайомству, коротким розповідям про власні захоплення, улюблені ігри тощо.

Станом на 1 вересня до навчання приступили 54 учнів. Педагоги працюють за навчальною програмою НУШ -1 ( автор О.Я.Савченко)

Перший тиждень носив назву «Я школяр». Щодня учні повинні отримувати знання про те, навіщо ходити до школи? Що очікувати від шкільного життя? Хто однокласники? Як безпечно дістатися до школи й повернутися додому? Що покласти у шкільний ранець? Учителі 1-их класів Попович О.В., Дудаш С.Й. естетично та оригінально підготувала навчальне приміщення до початку занять, створені осередки, проводиться робота щодо згуртування учнів у спільноту.

Учителі 1-их класів старанно підготувалися до роботи з учнями у нових реаліях: якісно створено освітнє середовище з відповідними осередками (позначені тематичними малюнками), є в наявності інформаційні стенди, стенди настрою, виділено місце для матеріалів учнів, витримана методика проведення уроків ( початок з ранкового кола, гра, робота у парах). Спільно з батьками уклали портфоліо учнів, ведуться щоденники вражень. Діти згуртовані, позитивно налаштовані, вільно спілкуються між собою та з учителем.

Другий тиждень носив назву «Мій/наш клас». Упродовж його проведення реалізовувалися проблемні питання: Як знайти свою класну кімнату? Як почуватися комфортно у класі? Як створити безпеку і затишок у класі? Як стати класною спільнотою? Чого можемо досягти спільно? Учителі старанно оволодівають методикою ранкових зустрічей з учнями, під час занять змінють їх діяльність, вчать працювати в парах, інтегрують навчальний матеріал з різних навчальних предметів довкола однієї теми. Підготовлені та оновлюються інформаційний стенд, стенд настрою,визначені осередки, правила класу. Діти почувають себе комфортно та вільно.

Активно запроваджує інтегрований, діяльнісний підхід до навчання учнів, роботу в парах. Естетично та оригінально оформлені стенди для інформацій, настрою, дитячих робіт, осередки, визначено місце для зберігання дитячих матеріалів, упорядковується порт фоліо учнів .

Тема третього тижня «Мої друзі». Вони передбачили вирішення питань: Хто такі друзі? Яким має бути друг? Як знайти друзів? Чому нам цікаво разом? Як зберегти дружбу? Як піклуватися про друзів – домашніх улюбленців? У класі створено відповідні осередки, є стенд настрою, для робіт учнів, робочі матеріали учнів зберігаються у визначених місцях.

«Моє довкілля» - така тема четвертого тижня. У ході роботи учні відповідали на питання: Що мене оточує? Які таємниці має шкільне подвір’я? Які рослини ростуть на шкільному подвір’ї? Кольори та звуки довкілля. Які вони? Як поводитись у довкіллі? У класі створені необхідні осередки, розроблені правила, підготовлені та оновлюються стенди, укладені портфоліо учнів та ведуться щоденники вражень. Діти вільно спілкуються, обговорюють теми, які пропонує вчитель.

Учителі початкових класів творчо та креативно підійшли до облаштування освітнього простору, створили осередки, бібліотечку, активно використовують ігрові кімнати для проведення ранкових зустрічей та відпочинку дітей, упроваджують технологію « Щоденних 5», практикують роботу в парах, групах, вчать дітей проводити перші дослідження та спостереження. На стендах розміщені роботи учнів, які потім будуть укладені у портфоліо. Залюбки по завершенню занять першокласники ведуть записи у щоденнику вражень. Педагоги велику увагу звертають на згуртування учнів, формування спільноти.

Перший місяць навчання учнів у школі пройшов цікаво, результативно, і запам’ятався як вихованцям, так і батькам. Головне, що зрозуміли вчителі,- в освітньому середовищі Нової української школи повинен бути баланс між навчальними видами діяльності, ініційованими вчителями, та видами діяльності, ініційованими самими дітьми. Таке середовище забезпечує можливості дітям робити власний вибір, можливості для розвитку нових та удосконалення наявних практичних навичок, отримання нових знань, розвитку свого позитивного ставлення до інших.

Слід приділяти належну увагу збереженню та зміцненню фізичного здоров′я дітей, їх моральному вихованню. Із цією метою важливо організувати активну співпрацю вчителя з батьками або особами, які їх замінюють, з медичними працівниками закладу, шкільним психологом, вихователем .

Початок навчання в школі - один з найбільш складних і відповідальних моментів в житті дітей як в соціально - психологічному, так і у фізіологічному плані. Проблема підготовки учнів до життя в новому соціально економічному і культурному просторі знаходить особливу актуальність в зв'язку виникаючими питаннями про ефективність початкового етапу навчання. Тому виникає питання, якою мірою здатна до школи дитина вчитися ? Дитина, що не досягла необхідного рівня розвитку, не звиклий до шкільного життя в період адаптації стикається в школі з масою труднощів і невдач, що може мати негативні наслідки. У зв'язку з цим виникла необхідність перегляду роботи з питань спадкоємності між ланками, систематизувати і шукати причини, намітити шляхи рішення проблеми адаптації першокласників.

Початок навчання дитини в 1-му класі - складний і відповідальний етап у її житті. Адже відбувається дуже багато змін. Це не тільки нові умови життя та діяльності - це й нові контакти, нові стосунки, нові обов'язки. Змінюється соціальна позиція: був просто дитиною, тепер став школярем. Змінюється соціальний інститут навчання і виховання: не садочок, батьки, бабуся, а школа, де навчальна діяльність стає провідною. Змінюється все життя дитини: все підпорядковується навчанню, школі, шкільним справам і турботам.Оскільки період навчання дитини в початковій школі є початком особливої навчальної діяльності, яка вимагає не лише значного розумового напруження, а й більшої фізичної витривалості,вольових зусиль у формуванні й розвитку духовно-моральних та інтелектуальних цінностей, у початковий період навчання дитини в 1-му класі важливе значення має успішність адаптаційного періоду.

Створення сприятливого середовища для адаптації дитини до систематичного шкільного навчання забезпечуватиме їй подальший розвиток, успішне навчання та виховання. Вимоги щодо забезпечення належних умов для навчання і виховання учнів 1-их класів, у навчальних закладах установлено Державними санітарними правилами й нормами влаштування, утримання, загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01)

Для учнів 1-го класу особлива увага приділятися:

- організації гарячого харчування;

- облаштуванню приміщень для організації рухливих ігор з необхідним обладнанням.

Особливу увагу вчитель має приділяти збереженню та зміцненню

фізичного здоров’я учнів, їхньому моральному та громадському вихованню. Із цією метою важливо організовувати активну співпрацю вчителя з батьками,з медичними працівниками навчального закладу , шкільним психологом.

Результати такої співпраці є:

- краще вивчення індивідуальних можливостей та стану здоров’я кожного першокласника;

- здійснення особистісно зорієнтованого навчання та виховання;

- спільної підготовки батьківських зборів;

- упровадження здоров’язбережувальних технологій у освітній процес.

З огляду на зазначене та з метою забезпечення створення сприятливого середовища для адаптації учнів до системи шкільного навчання:

Рекомендації:

1.Класоводам 1-их класів:

1.1. Забезпечити створення сприятливого середовища для адаптації учнів.

1.2. Приділяти особливу увагу формуванню високого рівня міжособистісних стосунків, створювати психологічну атмосферу в урочний та позаурочній діяльності.

1.3. Проводити індивідуальні бесіди з батьками першокласників, у яких процес адаптації до шкільних умов проходить складніше.

2. Шкільному психологу:

2.1. Провести заходи для профілактики дезадаптації першокласників(вересень).

2.2. Провести анкетування батьків першокласників 1-их класів(вересень)

2.3. Розробити аналітичний звіт за результатами вивчення адаптації ( листопад).

Кiлькiсть переглядiв: 46

Коментарi